Andre ydelser


Rådgivning

Der ydes psykologisk rådgivning, bl.a. rådgivning til forældre med børn, der viser tegn på mistrivsel. Jeg tilbyder i min praksis ikke terapi til børn, men barnet kan evt. inddrages i et rådgivningsforløb, hvis det giver mening.

Rådgivning kan handle om, hvordan man som forældre kan forstå og forholde sig til barnet og hvordan man kan tale med barnet om noget, der er svært hos barnet eller i familien. Det kan være relevant at se på forældrenes egne reaktioner, og hvordan barnet påvirker forældrene.

Eksempler kan være adopterede børn, børn i svære skilsmisser, børn udsat for brud/tab i nærmeste relationer og børn med en adfærd, det er svært at forstå.


Supervision

Der ydes supervision til psykologer med henblik på autorisation eller andre psykologer med brug for supervision på komplekse børnesager eller behandling af unge og voksne.