Om mig

Jeg er født i 1968, blev uddannet som psykolog på Københavns Universitet i 2001 og autoriseret som psykolog i 2003. Autorisation varetages af Psykolognævnet under Socialministeriet og er en praktisk uddannelse efter psykologuddannelsen. Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt etiske principper gældende for nordiske psykologer samt psykologloven og har naturligvis tavshedspligt.

Samtidig med min praksis på Amagertorv har jeg fast ansættelse i et Familiehus i Københavns Kommunes Socialforvaltning, hvor jeg udfører psykoterapeutisk behandling af børn, unge og deres forældre. Det er berigende for mig at kombinere muligheden for at være en del af et tværfagligt arbejdsfællesskab med muligheden for at have ”mit eget” med klienter, der selv aktivt har valgt at opsøge mig.

Efteruddannelse

Jeg har løbende efteruddannet mig og har bl.a. en 1-årig kognitiv grunduddannelse fra 2006 og et 3-årigt uddannelsesforløb i Somatic Experiencing, som er en metode til kropslig regulering og forløsning af traumer. Senest har jeg i 2015 uddannet mig til EMDR terapeut, som anbefales af WHO til behandling af traumer. Jeg har deltaget i kursus- og supervisionsforløb gennem mange år med udgangspunkt i psykodynamisk terapi og desuden haft supervision med udgangspunkt i eksistentiel terapi.

Erfaring

Jeg har gennem mit arbejdsliv som psykolog arbejdet som klinisk psykolog i Københavns Kommune og har altid som hovedområde udført terapi med voksne, børn og unge. Herudover har jeg udført psykologiske undersøgelser og konsulentarbejde. Min terapeutiske erfaring spænder bredt fra komplekse sager med problemer i dysfunktionelle eller massivt belastede familier – til almene problemstillinger, hvor almindeligt fungerende mennesker rammes af en specifik situation og tilbydes et terapiforløb.  Der har været tale om både kortere intensive forløb og længerevarende terapeutiske forløb op til flere år med ugentlige samtaler. Jeg har i høj grad haft voksne og unge voksne i terapi, enten fordi de som forældre er blevet tilbudt et forløb til at bearbejde egne vanskeligheder eller fordi de som borgere ikke selv har haft de økonomiske ressourcer til at finansiere behandling eller f.eks. har været i et revalideringsforløb. Jeg har ligeledes haft mange samtaleforløb med unge under 18 år, som har haft det svært i relation til forældre, skole eller venner, og ofte med angst, depressive træk og selvmordstanker. Jeg har arbejdet med børn i alle aldre direkte gennem forskellige former for terapi (legeterapi, Theraplay, EMDR) og indirekte gennem støtte til forældre.

Erfaring som psykolog

Januar 2021Egen praksis.
Nov. 2020Familiehuset Brønshøj-Husum-Vanløse, Socialforvaltningen.
Marts - okt. 2020Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Socialforvaltningen.
2012 – 2020Psykologhuset for Børn og Unge, Socialforvaltningen.
2006 – 2012Nørrebro Lokalcenter.
2001 – 2006Psykologerne Indre Nørrebro, Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen.