Terapi

Der kan være mange årsager til at søge terapi. Man behøver ikke på forhånd have en klar definition af sit problem – en del af terapien kan være at blive klogere på, hvad der er på spil. Du er velkommen, hvad enten du har tunge ting i bagagen eller har det svært af andre grunde.

Jeg har bl.a. erfaring med at behandle:

 • Akutte traumer og kriser, f.eks. ulykke, overfald, sygdom, dødsfald i familien
 • Barndomstraumer fra f.eks. fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, omsorgssvigt, mobning, adoption
 • Følger efter parforhold præget af fysisk eller psykisk vold.
 • Angst og usikkerhed
 • Depression, ensomhed, selvmordstanker
 • Tab, sorg, kærestesorg
 • Lavt selvværd, problemer med at præstere, perfektionisme, svært ved at mærke sig selv
 • Problemer i relationer til andre
 • PTSD, stress, belastningsreaktioner
 • Identitetsproblemer
 • Livskriser
 • Personlighedsforstyrrelse


Metoder

Jeg har erfaring med en bred tilgang af metoder og inddrager dem efter behov, ofte i kombination med hinanden. Overordnet arbejder jeg ud fra en psykodynamisk referenceramme, hvor der ses på, hvordan tidligere erfaringer og oplevelser har betydning for, hvordan man fungerer og reagerer i de situationer man aktuelt kommer i. Ved at blive mere bevidst om sig selv og sine mønstre, kan følelser forløses og reaktionsmønstre ændres. Eksistentiel terapi og tænkning inddrages, hvor det handler om at finde mening med livet og om at tage ansvar for eget liv.

Traumatiske oplevelser sætter sig ofte i kroppen og nervesystemet og er svære at huske eller sætte ord på. I arbejdet med traumer – både gamle og akutte – inddrager jeg ofte kroppen og nervesystemet med EMDR. EMDR er en forkortelse af Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden indebærer bl.a. at man fokuserer på traumet på en særlig måde, samtidig med at klienten laver øjenbevægelser fra side til side. Herved processeres traumet, og ubehag og symptomer mindskes. EMDR anbefales af WHO til behandling af traumer, og det er min erfaring, at metoden er effektiv og god at kombinere med samtaleterapi. Læs mere om metoden her: www.emdr.dk.

Jeg bruger desuden min erfaring med Somatic Experiencing til at hjælpe klienter med at regulere sig selv kropsligt og følelsesmæssigt. I nogle tilfælde inddrager jeg kognitive metoder, især ved behandling af depression og angst.